Ga naar content

Geocachen

Geocachen kan je vergelijken met schatzoeken. Op basis van coördinaten ga je op zoek naar een ‘cache’. Dit kan een heel klein bakje zijn, maar ook een grote kist. Als je de cache gevonden hebt, mag je jouw naam in het logboek schrijven. Sommige caches kan je zonder voorbereidingen gaan zoeken, terwijl je voor anderen eerst een puzzel op moet lossen om zo de juiste coördinaten te krijgen. Geocachen is leuk voor volwassenen én kinderen. 

 

Wanneer het is ieder moment mogelijk
Duur dit is zelf in te vullen
Kosten gratis en premium mogelijkheden
Privé mogelijk ja

Meer informatie en uitleg vind je op de website van Hartje Groen.