Ga naar content

Algemene voorwaarden

Je leest alles over je rechten en plichten in de RECRON-voorwaarden. Deze duidelijke afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB. Als je ze zorgvuldig doorleest, weet je precies waar je aan toe bent. RECRON heeft vijf verschillende sets voorwaarden ontwikkeld: voor vaste plaatsen, seizoenplaatsen, toeristische plaatsen, vakantieverblijven en groepsaccommodaties.